Näytä tilaus

Kesäkuu

Kesäkuussa on aivan eri tilanne kuin aikaisemmin. Kesäkuussa pitää varautua hunajan tuloon ja parveiluun.

Tilan lisäys:

Keväällä piti lisäysten kanssa olla varovainen, jottei pesä jäähdy. Nyt pitää tilaa lisätä ajoissa, ettei se lopu kesken ja pesä parveile. Kun peittosikiöitä on runsaasti, väkimäärä lisääntyy nopeasti ja tilan annossa on ennakoitava. Juhannuksesta alkaa myös pääsatokausi ja hunajaa voi tulla useita kiloja päivässä. Pesässä tulee olla alkukuusta yksi osasto tyhjää ja puolenkuun jälkeen erittäin vahvoissa pesissä jopa kaksi osastoa tyhjää tilaa hunajaa odottamassa. 

Rakennuttamiskehä:

Jokaiseen pesään laitetaan ensimmäisen osaston lisäyksen yhteydessä (ellei ole ollut koko talvea) rakennuttamis- eli kuhnurikehä. Se on puukehä, josta alimmainen lanka puuttuu ja siihen laitetaan pohjuke, josta on leikattu 5 cm kaistale alhaalta pois. Tähän tyhjään tilaan mehiläiset rakentavat kuhnurikennoja. Peittämisen jälkeen ne voidaan leikata kompostiin. Näin hidastetaan varroapunkin lisääntymistä tehokkaasti, sillä se suosii kuhnuri sikiöitä. Hyvässä pesässä voidaan antaa kuhnureiden syntyä siitoskuhnureiksi ympäristöön.

Sulkuristikko:

Sulkuristikon käyttö ei ole pakollista.

Jos ristikkoa ei käytetä, ei sadonkorjuussa voi käyttää puhallinta eikä mehiläispakoa.

Ammattimaisessa hoidossa sulkuristikon käyttö on yleistä, mutta ilman ristikkoa voi saada hieman enemmän hunajaa.

Sulkuristikolla rajataan emon muninta pesän alaosaan. Yleisintä on laittaa emo yhteen LS tai kahteen F osastoon. Emo siis etsitään ja laitetaan alas. Nyt pesän alaosaa kutsutaan sikiöosastoksi ja yläosaa hunajaosastoksi.

Seuraavat lisäykset tehdään nyt aina ristikon päälle ja edelliset hunajaosastot nousevat ylöspäin. Ylinnä on siis aina vanhin laatikko ja kypsin hunaja. Tyhjä tila on aina heti ristikon päällä sikiöiden yläpuolella. Ristikon alta voi joutua joskus nostamaan jonkun täyden hunajakakun ylös. Silloin pitää siltä ravistaa mehiläiset alas, ettei emo nouse vahingossa ristikon päälle.

Parveilu:

Kun pesässä on runsaasti nuoria vahvoja mehiläisiä, sikiöitä ja ruokaa, mehiläiset tuntevat itsensä lisääntymään kykeneviksi ja saattavat suunnitella parveilua.

Liian ahdas ja täysi pesä sekä huono ilmanvaihto ja kuumuus viimeistään laukaisevat parveilun.

Monet Italialaiskannat ovat hyvin hitaita parveilemaan ja jos pesä on tullut vähän täysi ja sinne on ilmestynyt emokennokuppeja, joihin emo on muninut, tilanne rauhoittuu pelkällä emokennojen poistolla ja tilan lisäyksellä. Jos pesässä on kuitenkin jo parveilukuume, ei se mene ohi pelkällä tilan antamisella. Parvikuumeen merkkejä ovat peitetyt emokennot ja pesän laiskottelu. Kuhnurikehä on hyvä paikka katsoa tilannetta. Normaalisti sinne rakennetaan kuhnurikennoja, mutta parvikuumeinen pesä lopettaa senkin rakentamisen ja siinä on vain parvikennoja eli emokennoja, jotka on tehty parveilua silmällä pitäen. Parvikuumeisen pesän väki ei työskentele, koska se säästää voimia uutta pesää varten.

Varma tapa estää parven lähtö:

Pesän laiskotellessa ja parvikuumeen poltellessa on ainoa varma tapa estää parven lähtö seuraava:

Laitetaan sivummalle samaan tarhaan uusi pesän paikka ja pohja, jolle nostetaan parvikuumeisen pesän sikiöosasto. Siis kaikki pesän sikiöt ja emo nostetaan uudelle paikalle. 

Kuumeisen pesän sikiöosaston tilalle laitetaan tyhjä osasto mielellään rakennetuilla kakuilla. Tähän osastoon otetaan pois siirretystä sikiöosastosta yksi tai muutama sikiökakku, jossa on munia ja pieniä toukkia. Emo ei saa tulla mukana ja sen varmistamiseksi kakun mehiläiset voidaan ravistaa uudella paikalla olevaan sikiöosastoon. Kaikki emokennot tuhotaan huolellisesti. Nyt vanhalla pesällä ei ole emoa, eikä emokennoja. Pesä joutuu kasvattamaan itselleen uuden emon työläissikiöstä. Tähän menee aikaa 11 päivää. Sinä aikana mehiläiset huomaavat etteivät he olekaan kaikki nuoria ja vahvoja ja että pesään ei ole edes syntymässä uusia nuoria kavereita. Eli pesä ei ole enää jakaantumiskunnossa. Tänä aikana ilmat ja satotilannekin saattaa muuttua ja parveilu jää tekemättä. Reilu viikko syntymästään uusi emo alkaa munia ja vasta 3 viikko siitä alkaa syntyä uusia mehiläisiä. Eli pesä ei varmasti parveile sinä kesänä.

Uuteen paikkaan nostetusta sikiöosastosta rikotaan huolellisesti kaikki emokennot heti ja sille annetaan toinen osasto sulkuristikon päälle. Koska sillä ei ole kenttämehiläisiä, jotka lentävät kotiin vanhalle paikalle, mutta sikiöitä on runsaasti, pitää varmistaa, että pesään jää ainakin kaksi täyttä kakkua hunajaa. Tämä pesä menettää lähes kaikki mehiläiset, mutta syöjiä on runsaasti, joten se ei parveile. Näin tuli samalla uusi pesä.

On kuitenkin huomattava, että parvikennot on kaikki rikottava.  Jo menettelee kuten kirjan ohjeessa, että jättää kennot rikkomatta, voivat pahimmassa tapauksessa molemmat pesät parveilla. Sanoo nimimerkki: "kokeiltu on".

Jaokkeet:

Uusia pesiä eli jaokkeita voi tehdä kesäkuussa sitten kun on saatavissa munivia emoja. Munivalla emolla tehtynä jaoke kehittyy hyvin talvehtivaksi kunnaksi. Kesäkuun alussa tehtynä jaoke tehdään vähintään kolmella LS tai viidellä F sikiökakulla. Tämän lisäksi jaokkeeseen laitetaan kolme pari ruokakakkua mehiläisineen ja uusi paritellut emo kalikassa. Viikon päästä tulee tarkistaa, että emo munii ja jaokkeella on ruokaa. Jossain vaiheessa kesää jaoke tarvitsee lisäosastonkin. Muistathan, että kakut ja mehiläiset jaokkeeseen voi tarvittaessa ottaa kahdesta tai useammastakin pesästä. Näin ei rasiteta niin paljon emäpesää.

Sadon korjuu:

Joskus saadaan alkukesän satoa sen verran, että innokas harrastaja voi saada pesistä loppukuusta muutaman kakun peitettyä hunajaa lingottavaksi. Useimmiten kuitenkin sadonkorjuulle päästään heinä- ja elokuussa.

Ruokatilanne:

Ja jottei totuus unohtuisi, niin joskus on ollut kesäkuun alussa huonoja ilmoja viikko kaupalla ja juuri ennen juhannustakin on pesiä kuollut nälkään. Lohtuna voi mainita, että tällaisina vuosina on tullut yleensä huippuhyvä hunajasato, mutta ei siitä nälkään kuolleesta pesästä. Lisäksi ruuan vähyys lopettaa sikiöinnin ja pesän kehitys hidastuu ja satotaso tätä kautta laskee. Siis kesäkuussakin voi joutua ruokkimaan pesiä.