Markkinaoikeuden päätös

Paradise Honey Oy on määrätty maksamaan oikeudenkäyntikuluja Mesimestari Oy:lle.
Markkinaoikeuden päätös nro 52/21 löytyy markkinaoikeuden kotisivuilta: https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/mao5221.html

Korkein Hallinto-oikeus on hylännyt Paradise Honeyn valituslupahakemuksen, joten päätös on lain voimainen ja lopullinen.

Vuonna 2016 Paradise Honey teki rikosilmoituksen Mesimestari Oy:n omistajasta Juha Nuuterosta.
Varsinainen syyte oli teollisuusoikeus rikos, mutta siihen liittyi laajasti myös muuta syytöstä, kuten Paradise Honeylta mahdollisesti varastettujen tietokoneiden, asiakirjojen ja hunajan ostamista. Varkaudet olisivat tehneet useampi Paradise Honeyn entinen työntekijä. Mesimestarilta vaadittiin miljoonakorvauksia.

Poliisin laajojen tutkimusten ja yleisensyyttäjän päätöksen mukaan mitään syytettävää ei kuitenkaan ollut tapahtunut, vaan useimmat syytökset olivat Pentti Juhani Vaaran omia virheellisiä päätelmiä.

Oli kuitenkin odotettavissa, että Paradise Honey haastaa Mesimestarin siviilioikeuteen koskien vaharuuvin laippaliitosta, johon Juhani Vaara oli tehnyt hyödyllisyysmallisuojan. Mesimestari Oy päätti toimia helpomman tien kautta ja hakea mallisuojan purkua. Mesimestarin käsityksen mukaan mallisuoja oli haettu vilpillisesti ennestään tunnettuun konstruktioon (laippaliitos), eikä täten ollut pätevä.

Muutamien mutkien kautta Patentti- ja Rekisterihallitus mitätöi kyseisen hyödyllisyysmallisuojan.

Pentti Juhani Vaara tietysti valitti päätöksestä markkinaoikeuteen, joka yksimielisesti piti PRH:n päätöksen voimassa ja määräsi Paradise Honeyn maksamaan oikeudenkäyntimaksun 2.000,- sekä korvaamaan Mesimestarille Oikeudenkäyntikuluja 15.000,- €.

Tästäkin Juhani Vaara haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka yksimielisesti hylkäsi anomuksen ja määräsi Paradise Honeylle oikeudenkäyntimaksun 2050,- €.

Asia on kestänyt 5 vuotta ja ollut Mesimestarille eritäin raskas. Koska hyödyllisyysmalli oli Paradise Honeylla, oli näyttötaakka Mesimestarilla ja Paradise Honey sai kertoa laillisesti epätotuuksia. Tämän oikeuden he osasivatkin hyödyntää todella lahjakkaasti.

Allekirjoittaneelle oli yllätys, miten huono todistusvoima on esimerkiksi valokuvalla. Jos kuvassa on laippaliitos, ei tuomari voi olla varma aukeaako liitos mutterit avaamalla, kun toinen osapuoli muuta väittää. Tämän asian vuoksi Mesimestari joutui hakemaan Ruotsista asti fyysistä todistusmateriaalia ja kiittäänkin kahta ruotsalaista henkilöä rohkeudesta toimia oikeuden puolesta. Ilman heitä olisi asia voinut päättyä toisin. Moni kieltäytyi auttamasta vedoten mahdollisiin tuleviin harmeihin vastapuolen toimesta.

Tämä tiedote on annettu, koska vuosien ajan on vastapuolen taholta kerrottu omaa totuutta. Nyt on asia kuitenkin sekä poliisin, PRH:n sekä oikeuslaitoksen puolesta tutkittu ja lopullinen lain voimainen tulos sinetöity.

Juha Nuutero
tj. Mesimestari Oy