Hunajan sopimustuotanto ja hunajatili

Sopimustuotanto

Mesimestari tekee rajoitetusti tuottajasopimuksia. Näissä sopimuksissa Mesimestari sitoutuu markkinoimaan tuottajan sadon tai osan siitä. Tuottaja vastaavasti sitoutuu myymään satonsa, tai sovitun osan siitä Mesimestarille.  Sopimuksesta on hyötyä molemmille. Tuottajalla on varmuus hunajan menekistä ylituotantotilanteessakin ja Mesimestari saa varmuudella hunajaa vähäisemmänkin tarjonnan aikana.

Sopimustuottajat ovat etuasemassa hunajatilityksiä tehtäessä. Tilitysaikataulu vaihtelee menekin ja varastotilanteen mukaan. Sopimustuottaja voi hankkia tarvikkeita ja esim. talviruokintasokerit hunajatiliin. Tällöin laskut kuitataan tuoduista tai tulevista hunajista.

Hunajalla on nyt kysyntää, joten teemme mielellämme uusia sopimuksia.
Tiedustelut Tj Juha Nuutero 0400-523188

Hunajatili

Ostamme hunajaa myös hoitajilta, joilla ei ole sopimusta. Hunajasta maksetaan kauden tilityshinnan mukainen, kilpailukykyinen korvaus. Vaihtoehtoisesti hunajalla voi hankkia tarvikkeita ja ruokintasokeria hunajatiliä käyttämällä. Tämä tarkoittaa, että tarvikkeet kuitataan maksetuksi tuoduista tai tulevista hunajista.

Emme ylenkatso pieniäkään määriä, joten tiedustele rohkeasti asiasta. Voit kysyä lisätietoa soittamalla myymäläämme: 040 663 6630.